Ochrana osobných údajov

Obchodná spoločnosť Hestia`s hearth s.r.o., so sídlom Pod vinicami 9, 903 01 Senec, IČO: 55 414 966, DIČ: 2121990475, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v oddieli Sro vo vložke č. 169525/B, ktorá prevádzkuje internetovú stránku / internetový obchod www.beewall.sk

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 944 513 995, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: ahoj@beewall.sk.

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákon o ochrane osobných údajov a GDPR a teda že:

 • Vaše osobné údaje budeme spracovávať len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti, či udeleného súhlasu
 • Plníme svoju informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovávania osobných údajov, umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov:

 • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy - Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefón, fakturačná resp. dodacia adresa nutne potrebujeme k naplneniu zmluvy.
 • Vedenie účtovníctva - Ak ste našimi zákazníkmi, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti, t.j. vystavovanie a evidencia daňových dokladov
 • Marketing, zasielanie newslettrov (noviniek cez e-mail) - Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, pohlavie, e-mail. Ďalej na čo klikáte v e-maili a kedy ho najčastejšie využívate za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 10 rokov od poslednej objednávky. Pokiaľ naším zákazníkom nie ste, zasielame Vám newslettre len na základe Vášho súhlasu, a to po dobu 10 rokov od jeho udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas kedykoľvek, odvolať použitím odkazu na odhlásenie, ktorý sa nachádza v každom našom zaslanom e-maily.
 • Pokročilý marketing - na základe Vášho súhlasu Vám môžeme zasielať taktiež inšpiratívne ponuky tretích strán, alebo využiť Vašu e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku / Instagrame, a to po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu. Tento súhlas je samozrejme možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Cookies

Pri prehliadaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a odkiaľ prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazovaných webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, nakoľko veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Pre cielenie reklamu budú cookies spracované len na základe Vášho súhlasu. Naše webové stránky je možné prehliadať taktiež aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači jednoducho zakázať.
 

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Nešírime, nepredávame ani neprenajímam Vaše informácie žiadnym tretím stranám bez Vášho súhlasu, s výnimkou:

1. Spolupracujúcich poskytovateľov služieb, s ktorými máme zmluvný vzťah alebo osobám, ktoré sú s nami v pracovnoprávnom, obdobnom alebo v inom vzťahu. 

Ide o poskytovateľov nasledujúcich platforiem:

 • Facebook/Instagram
 • Google
 • Webglobe  (webhostingové služby)
 • Slovenská pošta, a.s. (kuriérske služby)
 • Packeta, s.r.o. (kuriérske služby)
 • Google Pay, Apple Pay, GP webpay (platobné brány)

2. Ak to vyžaduje zákon – Vaše osobné informácie poskytneme, ak to vyžaduje zákon, alebo ak sa dôvodne domnievame, že zverejnenie je potrebné na ochranu našich práv a / alebo na dodržiavanie súdneho konania, súdneho príkazu alebo iného právneho procesu. Urobíme však všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili, že Vaše práva na ochranu osobných údajov budú aj naďalej chránené.

3. Je možné, že v budúcnosti sa rozhodneme využiť ďalšie aplikácie, alebo sprostredkovateľov pre zjednodušenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám, že v takom prípade budeme pri výbere spracovateľa klásť minimálne také isté nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.
 

Posielanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracúvame výhradne v Európskej únii, alebo v krajinách, ktoré zaisťujú požadovanú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.
 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov:

1. Máte právo na informácie, ktoré si plníme touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

2. Máte právo požadovať od nás ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás, ako dotknutej osoby.

3. Máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

4. Máte právo na obmedzenie spracovania v prípade, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše údaje nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účel ich spracovania. 

5. Máte právo na výmaz. V tomto prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje, ktoré evidujeme v našom systéme, tak isto aj od našich spracovateľov údajov a aj zo všetkých záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.
 

Sťažnosť

Pokiaľ máte pocit, že s Vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. 


Tieto zásady spracovania osobných údajov sú platné od 01.04.2023.